14. května 2024

21:13

Volební program strany Nový směr pro volby do Evropského parlamentu 2024

Praha
Praha

14. května 2024, 21:13 | Hlavní motto: Bezplatný přístup k internetu pro všechny obyvatele ČR

V současném světě je přístup k internetu dělící čarou, která odděluje informované od neinformovaných, když tradiční sdělovací prostředky neposkytují rozmanitost a pestrost informací a často je buď záměrně, nebo z nedbalosti zamlčují, někdy dokonce fatálně zkreslují.

Naším cílem je stav, kdy každý občan ČR (a když o to bude stát, třeba i celé EU, optimálně však celého Světa) bude mít bezplatný přístup k internetu. Přínosy takového stavu mají dalekosáhlé pozitivní důsledky. Nebude-li stát v cestě k internetu cena, a v případě seniorů často věkem a zkušeností získaná spořivost, získá postupně veškeré obyvatelstvo ČR velmi plastický a pravdivý obraz o kvalitě informací a naučí se rozlišovat fakta a narativy i bez nařízení a omezování, kterými se nás dnešní politická reprezentace pokouší „chránit“ před vlivem „prohnilého východu“ stejně tak, jako nás dříve „strana a vláda“ chránila před vlivy prohnilého západu.

Dejte občanům ČR prostor ke kritickému uvažování a neomezujte žádné informační zdroje, lidé si umí tvořit vlastní názor, jen je nesmí manipulovat „jediný správný pohled na Svět“, tak jak je tomu dnes.  

Přínosy bezplatného přístupu k internetu se promítají do všech odvětví života lidí, a proto je toto naším volebním programem:

 1. Rozšíření připojení: Zavázat se k rozšíření vysokorychlostního internetu do všech oblastí ČR, aby jak mladí lidé, tak senioři, stejně jako veškeré další skupiny obyvatel měli rovný přístup k informacím a digitálním zdrojům.
 2. Vzdělávací iniciativy: Podporovat online vzdělávací platformy a digitální knihovny, které budou nejen pro mladé lidi dostupné zdarma. Programy, prezentace a produkty, které spolufinancoval stát budou na digitálním úložišti pro občany ČR bezplatně k užívání. Publikace jakéhokoliv druhu, které spolufinancoval stát (granty, dotace....) budou v elektronické podobě bezplatně dostupné všem občanům ČR na digitálním úložišti MK ČR.
 3. Zdravotnické služby: Zavést a podporovat telemedicínu a online zdravotnické služby pro snadnější přístup ke kvalitní zdravotní péči při zachování vysoké kvality a odbornosti, kde bude vždy garantem ČLK. S vyižitím platforem umělé inteligence provést on-line screening tak, aby lékaři měli ještě před návštěvou pacienta základní údaje o symptomech k disúpozici. Zajistit automatizované výzvy pojištěncům zdravotních pojišťoven k preventivním prohlídkám a tak zvýšit účast v preventivní medicíně.
 4. Podpora Start-Upů: Vytvořit online inkubátory a akcelerátory pro mladé podnikatele s bezplatným přístupem k mentorům a zdrojům, zároveň podporovat vhodné aktivity osobnostního rozvoje seniorů.
 5. Inovace v energetice: Podporovat výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím online vzdělávacích programů a workshopů. Výsledky takového výzkumu propagovat ve všech cílových skupinách napříč věkovými kategoriemi s cílem dosažení finančních úspor obyvatel ČR.
 6. Právo: Stát bezplatně zpřístupní na serveru dotčených ministerstev (Ministerstvo Spravedlnosti ČR a MVČR - portál občana) kompletní Sbírku zákonů od r.1921 s interaktivním vyhledáváním dle roku platnosti, klíčových slov s sousloví včetně on-line propojení na příslušnou judikaturu.
 7. Zemědělské technologie: Propagovat používání internetu pro inteligentní zemědělství a zlepšení udržitelnosti včetně databází ověřených lokálních výrobců, chovatelů a pěstitelů, aby mohl občan volit tradiční nákup od lokálních producentů masa, ovoce i zeleniny v místě svého bydliště.
 8. Kulturní výměny: Umožnit mladým lidem i seniorům účastnit se online kulturních výměn a festivalů, které podporují globální porozumění a spolupráci, včetně podpory pořádání on-line kulturních akcí. Veškerá kulturní díla, která vznikla za podpory státu, Státního fondu kinematografie, z koncesionářských poplatků ČT či Českého rozhlasu uloží stát na stejné úložiště, které zřídí MK ČR pro publikace a budou společně v elektronické podobě bezplatně dostupné všem občanům ČR na digitálním úložišti MK ČR. 
 9. Mezinárodní spolupráce: Využít internet k posílení mezinárodních vztahů a spolupráce mladých lidí i seniorů na globálních projektech ve všech oblastech zájmu jak studentů, tak i seniorů, což dynamicky zvýší jazykové znalosti napříč věkovými skupinami.
 10. Digitální ekonomika: Investovat do digitální infrastruktury, která umožní mladým lidem i seniorům vstoupit a inovovat v digitální ekonomice, s cílem tvorby pracovních příležitostí, kdy tato strategie umožní i seniorům restart na pracovním trhu.
 11. Ochrana soukromí: Zajistit, že při rozvoji internetových služeb bude vždy prioritou ochrana osobních údajů a soukromí uživatelů.

 

Březen 2024

 

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet