PROGRAM

Naše názory a témata, která chceme v zájmu občanů ČR  prosazovat a získávat pro tyto prospěšné záměry širokou shodu a podporu od studentů po seniory.

V minulém století se vedly politické šarvátky za zavedení všeobecného volebního práva, kdy mladá Československá republika byla vlajkonošem tohoto  trendu.

Ve 21. století přichází s rozvojem informačních technologií přirozená potřeba poskytnout bezplatný přístup k internetu všem jako lidské právo, které přináší napříč generacemi prospěch veškerým občanům ve vše oblastech jejich života.

Lidské právo 21 století

 

Internet zůstat svobodným a neregulovaným médiem, které šíří informace a nesmí být cenzurován (newspeak to pojmenoval "regulace internetu", "boj s dezinformacemi" a pod.) Jen hlupák se bojí vědět víc. Chytrý člověk ví, že jen pestrost nabídky podporuje kritické myšlení. Komu překáží informovanost? Kdo se snaží stavět novodobé "rušičky"? To jsme zde již měli! Jak to skončilo víme.

Internet bez cenzury

 

Nedostatek finančních prostředků, zejména ve věkových kategoriích studentů a seniorů, často brání neomezenému přístupu k internetu, jako zdroji pestré škály informací, vzdělávání a různorodých názorů. K odstranění této bariéry může posloužit bezplatný přístup k internetu pro každého občana ČR, v případě shody pak i všech občanů EU, v ideálním případě obyvatel na celém Světě!

Internet zdarma - překonání překážky nedostatku financí

 

 

Přístup k Internetu zdarma

Strana Nový směr

 

Budeme prosazovat přístup k internetu jako lidské právo 21. století.

Ve dvacátém století bylo ve většině Světa vydobyto pro občany demokratických států všeobecné volební právo. 

Technologický vývoj ve 21. století přináší s pokrokem i nové požadavky v oblasti lidských práv.

Internet je již neodmyslitelnou součástí života většiny obyvatel naší planety.

Přístup k internetu je dělící čárou mezi svobodným přístupem ke všem informacím a mezi diktaturou opřenou o cenzuru.

Měli by to být studenti a dnešní mladí lidé, kdo bude světlonošem v temnotě neinformovaných.

Proto strana Nový směr bude studenty a mladé lidi podporovat na cestě k prosazení přístupu k internetu jakožto lidského práva ve 21. století.

Má-li být přístup k internetu lidským právem, musí být přistup bezplatný a pro každého bez rozdílu věku či sociálního postavení. 

 

Výzva strany Nový směr

Volte č.25 - volte perspektivní budoucnost!

Volební program strany Nový směr pro volby do Evropského parlamentu 2024

Hlavní motto: Bezplatný přístup k internetu pro všechny obyvatele ČR Číst více

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet