strana Nový směr

Hluboká II 160
Podzim 008
IMG_7268 a
Makro Motýli 112 a
Letecký den MB 273
Podzimní romance 620 a1
Makro Motýli 098
Makro Motýli 110
Dívčí hrad (6)
Jaro Hejnice Ferdinandov (121)

Eurovolby 2024 - Volte č.25 Nový směr

Nový směr je Vaše příležitost na změnu!

Internet jako lidské právo 21 století

 

Eurovolby 2024 - Vaše příležitost

 

                 ke změně! 

 

 

Volte č.25 - volte Nový směr!

 

 

 

Nový směr je ceta k pro lepší

 

              budoucnost!

 

 

https://www.strananos.cz/userdata/articles/2/letacek_republika.pdf

https://www.strananos.cz/userdata/articles/2/letacek_zadnastr_republika.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet - bezplatný přístup odstraní bariéry

Internet stvořila generace dnešních seniorů a současní studenti a mladí lidé z jejich díla profitují, což je staletími prověřený společensky prospěšný a zcela samozřejmý proces vývoje společnosti. Čím se ale stalo, že současní senioři se postupně vytrácejí z řad uživatelů moderních technologií? Proč se internetu vyhýbají a co je vede k tomu, že si tak zavírají vrátka k plnohodnotnému užívání životních příležitostí, které informační technologie nabízejí, včetně komunikace se svými blízkými? Z našeho zjištění vyplývá smutný závěr, že jeden dominantní důvod ve všech odpovědích převažuje - "je to drahé", "nemám tolik peněz", "raději koupím něco vnoučatům"....

Bezplatný přístup k internetu

 

Přístup k Internetu zdarma: Rozšíření možností a sociální dopady

Úvod

V dnešní digitální éře je přístup k internetu téměř nezbytností. Mnoho lidí však stále čelí finančním omezením, která jim brání v placeném připojení. Co se stane, když se zaměříme na možnosti bezplatného přístupu k internetu? Jak to ovlivní naši společnost a jednotlivce?

  1. Wi-Fi hotspoty a veřejné místa

Pokud platíte za připojení k internetu doma, existuje šance, že váš poskytovatel provozuje síť Wi-Fi hotspotů, ke kterým se můžete připojit zdarma. Tyto hotspoty mohou poskytovat docela dobré pokrytí, zejména když jste mimo domov. Stačí se připojit k hotspotu a přihlásit se pomocí svého účtu ISP.

  1. Drátová připojení vs. Bezdrátová připojení

Drátová připojení

Bezdrátová připojení

  • Wi-Fi a mobilní sítě: Wi-Fi hotspoty a mobilní sítě umožňují připojení bez kabelů.
  • Omezení rychlosti: Bezdrátová připojení mohou mít nižší rychlosti než drátová.
  • Dostupnost: Wi-Fi je častěji dostupné ve veřejných prostorách, zatímco mobilní sítě jsou všude, ale s omezeným pokrytím.
  1. Sociální dopady
  • Vzdělání: Přístup k internetu zdarma může zlepšit vzdělání a umožnit lidem se učit, pracovat a komunikovat.
  • Inkluze: Bezplatný internet může snížit digitální propast mezi bohatými a chudými.
  • Podnikání: Pro malé podnikatele a start-upy může bezplatný internet znamenat rozvoj a nové příležitosti.
  • Pro seniory: ať již z důvodů nízkých příjmů, či z lety života získanou spořivostí si senioři odpírají využívání internetu a tím se vylučují z velmi rozsáhlé společenské interakce, kdy se tvoří sociální, ekonomické a kulturní rozdíly mezi těmi, kdo přístup k internetu mají a těmi, kteří ne. Odstranění této bariéry prospěje celé společnosti, když bezplatným přístupem k internetu bude možné zapojit část seniorů vyloučenou z informační společnosti zpět do společného života ostatních věkových skupin, kdy právě studenti a mladí lidé mohou významnou měrou přispět k potřebnému vzdělávání seniorů v dovednostech s ovládnutím moderních informačních technologií.

Závěr

Bezplatný přístup k internetu má potenciál změnit životy lidí. Je důležité, abychom hledali způsoby, jak tento přístup rozšířit a zajistit, aby byl internet dostupný zdarma pro všechny.

 

 

 

Green Deal - požehnání nebo hrozba?

Co skutečně víme o závazcích, které Green Deal přináší a co také odnáší z našich životů?

Mgr. Zbyněk Hromek - Předseda strany Nový směr

Co je dle autorů GreeDeal?

Hlavním cílem Evropského zeleného plánu (Green Deal) je transformovat Evropskou unii na první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Tento ambiciózní plán zahrnuje širokou škálu iniciativ, které mají za cíl snížit emise skleníkových plynů, podpořit čistou energii, zlepšit energetickou účinnost a posílit ochranu životního prostředí a biodiverzity.

Green Deal se zaměřuje na:

Tento plán je také považován za záchrannou síť z pandemie COVID-19, kde třetina investic z plánu obnovy NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU bude financovat Evropský zelený plán2. Green Deal tedy představuje komplexní strategii pro dosažení klimatické neutrality, která zahrnuje inovace, nové obchodní modely a trhy, nová pracovní místa a technologický rozvoj

A co GreedDeal skutečně znamená pro každodenní život lidí v EU?

Green Deal Evropské unie má za cíl přeměnit EU na první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050 a zahrnuje cíle jako snížení emisí uhlíku a podporu lesnictví, zemědělství, zelené dopravy, recyklace a obnovitelné energie. Nicméně, existují obavy, že některé aspekty Green Dealu mohou mít negativní dopady na životy lidí v EU.

Jedním z hlavních problémů je, že EU je silně závislá na dovozu zemědělských produktů, což může vést k outsourcingu environmentálního poškození do jiných zemí. Například, dovoz milionů tun plodin a masa každý rok podkopává standardy zemědělství v EU a ničí tropické lesy. To může mít za následek ztrátu biodiverzity a zvýšení emisí uhlíku, což je přesně to, čemu se Green Deal snaží zabránit.

Další ekonomické dopady zahrnují potenciální krátkodobé negativní vlivy na hospodářský výstup (HDP), veřejný dluh, konkurenceschopnost, pracovní trhy, ceny energií, inflaci a distribuční efekty. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku může vyžadovat významné investice a změny v průmyslu, což může mít dopad na zaměstnanost a ceny pro spotřebitele.

Je důležité, aby byly tyto potenciální negativní dopady řádně zváženy a aby byla přijata opatření pro spravedlivý přechod, který bude zohledňovat potřeby všech občanů EU, protože:

Green Dealu EU fakticky škodí občanům naší krásné země, naše vláda by od tohoto pro nás, nevýhodného právního vztahu, měla odstoupit. Green Deal EU přináší skrytou inflaci, tedy vyšší ceny a hrozbu nedostatku energií. Proč nás chce EU připravit o energetickou samostatnost, kdo chce vydělávat na našich rodinách, občanech? Budou krachovat další společnosti, bude se zvyšovat nezaměstnanost? Na tuto otázku je odpověď dvakrát ANO. Musíme se tomuto zlu v Evropském parlamentu postavit. Víme o tom, na to máme NoS, volte tedy NoS, neboli Nový směr.

Hlavní námitka však spočívá v tom, že se jedná o nás bez nás!

Nebo se vás, občanů někdo ptal, zda souhlasíte se závazky pro ČR její občany vyplývající z Green Dealu?

 

 

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet