NAŠI LIDÉ


Narodil jsem se 18.10.1966 v Klatovech, ale základní školu jsem navštěvoval již v Hodoníně a v Lužicích. Vystudoval jsem SZTŠ ve Strážnice a pak Právnickou fakultu MU v Brně – obor právo, magisterské studium. Pracoval jsem osm let u Hasičského záchranného sboru v Hodoníně, dále mám pracovní zkušenosti z okresních úřadů – zde jsem vykonával funkci zdravotního rady, z Magistrátu města Brna (zde správní právo a přestupky), mám dvouletou praxi ze státního zastupitelství v Liberci, z exekutorského úřadu či z advokátní kanceláře. Nyní pracuji v Břeclavi v neziskové organizaci a pomáhám, poskytuji lidem zdarma poradenství v různých právních otázkách a v oddlužení. Jsem rozvedený a mám jednu skvělou dceru. Rád sportuji a ve volném čase se věnuji svým vinohradům, a tedy i vínu. Jako právník a vinař vím, mimo jiné, že ve víně je pravda. Ale to se před „Bruselem“ musí říkat velmi opatrně, aby to bylo korektní :-)

Chtěl bych dělat politiku pro lidi a ne pro politické dinosaury…

Zbyněk Hromek

předseda

58 let


Narodil jsem se v Brně, kde jsme s rodiči žili do mých 7 let. Poté jsme se ze zdravotních důvodů přestěhovali do Lužic u Hodonína, kde jsem navštěvoval místní ZŠ a v Hodoníně poté vystudoval střední stavební školu. Další má cesta vedla zpět do Brna, kde jsem kombinovaným studiem získal titul Mgr. v oboru Speciální pedagogika (etopedie, psychopedie). Při studiu jsem si rád přivydělával – v elektro projekční kanceláři u svého otce. Pracoval jsem krátce i jako sanitář v nemocnici, pečovatel u kvadruplegiků, na stavbě a v supermarketech. V současnosti ještě vyprodávám poslední kusy mnou upgradovaných notebooků a PC, čemuž se věnuji aktivně cca 5 let. Prošel jsem velkými zdravotními problémy, přes 10 let měl deprese a vypracoval jsem se zpátky do normálního života, za čímž bylo ohromně mnoho osobní práce a seberozvoje. V loňském roce jsem absolvoval rekvalifikační masérský kurz a nyní zařizuju provozovnu na masáže ve městě Hodonín. Zajímá mě oblast zdraví, pohody, wellbeing, uzdravování a práce s léčivými energiemi. Po mnoha zkušenostech a zážitcích jsem naprosto věřící člověk – a užívám si krásu Přírody, Života, Žen a uznávám směřování a vývoj člověka k Světlu, Lásce a Dobru. 1,5 roku jsem byl aktivním zastupitelem v obci Lužice. Zatím jsem svobodný, ale moc si přeju mít velkou rodinu. Jsem filantrop a podporuju charitativní projekty, zejména pro malé děti.

V politice si přeji nalézat – a pomáhat druhým nalézat Nový (lepší) směr! :-)

Mgr. Štěpán Prokop

1. místopředseda

39 let


Jmenuji se Naděžda Holešová. Narodila jsem se 3.12.1973 v Hodoníně a pracuji jako zástupce vrchní sestry v Agentuře domácí péče Homedica s.r.o. Hodonín. Je mi 50. let, jsem rozvedená, mám dvě děti a jednu vnučku. Bydlím v Lužicích, v malé vesničce u Hodonína. Vystudovala jsem SZŠ v Kyjově. Poté jsem absolvovala v Brně na odborném institutu NCO NZO postgraduální studium v oboru Specializovaná sestra v chirurgii. V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků mám i spousty kurzů v oboru ošetřovatelství, certifikovaný kurz v paliativní péči. Mým nejvyšším dosaženým vzděláním je bakalářský titul Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce Svaté Alžběty ve Skalici. Ráda naslouchám a pomáhám lidem, má práce je mým celoživotním posláním. Díky své profesi pracuji také spoustu let i ve sportu, konkrétně v hokeji, kde jsem zdravotnicí druholigového týmu SHKM Hodonín. Jsem členkou dozorčí rady pečovatelské služby Homediss o.p.s. Hodonín a také členkou sociální komise v naší obci. Ve volném čase se věnuji sportu, ráda cvičím jógu. Chci dělat politiku pro lidi, prosazovat rovnoprávné zdraví a sociální jistoty pro všechny

MLADÍ POTŘEBUJÍ RADOST A LÁSKU, DOSPĚLÍ PRÁCI A PŘÁTELSTVÍ, STAŘÍ MÍR A POKOJ. - Konfucius. NECHTĚJ BÝT ČLOVĚKEM, KTERÝ JE ÚSPĚŠNÝ, ALE ČLOVĚKEM, KTERÝ ZA NĚCO STOJÍ. - Albert Einstein.

Naděžda Holešová

místopředsedkyně

50 let


Jmenuji se Lukáš Dora. Narodil jsem se ve Valticích v roce 1980, ale prvních 5 let života jsem vyrůstal v Popradě, odkud pochází můj táta a narodil se zde i můj bratr. Poté jsme se vrátili do Lednice, odkud pochází má maminka. Zde jsem také dokončil ZŠ, a poté začala má putovní cesta po světě vzhledem k tomu, že jsem hrál hokej. Střední školu jsem začal v Opavě, kde se hrála extraliga juniorů, další rok jsem přešel do Brna, kde jsem studoval strojírenskou školu. V 16 letech jsem odešel do zámoří hrát hokej, a tam jsem také dokončil studium střední. Poté jsem získal přes hokejový um 4-leté stipendium na Denverské univerzitě, kde jsem i nadále pokračoval v hokeji, a zároveň studoval fyziku a mezinárodní obchod. Poté měla následovat cesta do NHL, ale vzhledem k situaci, která tehdy nastala kdy byla NHL zcela zrušena, a mým častým zraněním, jsem fakticky ukončil hokejovou kariéru a vrátil se domů po 9 letech. Opět jsem se dal do studia práv, kde jsem dokončil titul bakaláře na Bratislavské univerzitě. Poté jsem se rozhodl, že potřebuji nějakou výzvu a začal jsem podnikat. Nejdříve v dopravě, následně ve výrobě biomasy a také těžbě dřeva, u které jsem zůstal dodnes. Co se týče rodinného života, tak mám skvělou ženu a dvě krásné holky. Ve volném čase, kterého moc nemám, rád rybařím, zahraji si fotbal a jezdím na výlety s dětmi. Vzhledem k mým životním zkušenostem s kolektivními sporty, mé krédo zní: buď potáhneme za jeden provaz jako tým, a vyhrajeme, nebo se budeme chovat jako individualisti, a prohrajeme.

Lukáš Dora

místopředseda

44 let

 

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet