20. května 2024

14:35

Internet vs. tradiční sdělovací prostředky

Mgr. Zbyněk Hromek - Předseda strany Nový směr
Mgr. Zbyněk Hromek - Předseda strany Nový směr

20. května 2024, 14:35 | V digitálním věku, kdy se informace šíří rychlostí světla, se internet stal nezbytným nástrojem pro získávání aktuálních informací, zpravodajství, vzdělávání a zábavy. Jeho vliv na společnost a rozvoj osobnosti je neoddiskutovatelný. V tomto článku se podíváme na komparaci rozvoje internetu s jinými médii a prozkoumáme, jak tyto zdroje ovlivňují naše každodenní životy.

Rozvoj internetu ve srovnání s tradičními médii

Internet, jakožto dynamické médium, přinesl revoluci v přístupu k informacím. Na rozdíl od tradičních médií, jako jsou noviny, rozhlas a televize, internet poskytuje nejen okamžitý přístup k obsahu, ale také interaktivitu a možnost personalizace. Uživatelé nejsou pasivními příjemci, ale aktivními účastníky, kteří mohou obsah nejen konzumovat, ale i vytvářet a sdílet.

Vliv na zpravodajství a vzdělávání

Internet změnil způsob, jakým přijímáme zprávy a informace. Zatímco tradiční média nabízejí zpravodajství v pevných časových intervalech, internetové zpravodajství je aktualizováno nepřetržitě. V oblasti vzdělávání internet umožňuje studentům přístup k široké škále materiálů a zdrojů, což podporuje samostatné učení a celoživotní vzdělávání.

Zábava a osobní rozvoj

Internet nabízí nekonečné možnosti pro zábavu, od streamování filmů a hudby po online hry a sociální sítě. Tyto platformy nejenže poskytují relaxaci a odreagování, ale také příležitosti pro rozvoj kreativity a osobního růstu. Uživatelé mohou objevovat nové zájmy a rozvíjet dovednosti prostřednictvím online kurzů a workshopů.

Dopad na rozvoj osobnosti

Internet významný dopad na rozvoj osobnosti, zejména u mladší generace. Poskytuje prostor pro sebeprezentaci, vyjádření názorů a budování online identity. Sociální sítě a blogy umožňují jedincům sdílet své myšlenky a názory, což může vést k posílení sebevědomí a seberealizaci.

Závěr V porovnání s tradičními médii internet přináší nové výzvy i příležitosti. Jeho vliv na společnost a jednotlivce je nezpochybnitelný. Je důležité, abychom se naučili využívat jeho potenciál zodpovědně a s ohledem na jeho dopad na naši osobnost a společenské chování.

V návaznosti na výše uvedené dominantní aspekty vlivu internetu na každodenní život všech obyvatel ČR Internet, bychom rádi vyzdvihli jednu z oblasí, která již nyní významný vliv na celou společnost a tento vliv s rozvojem internetu bude dynamicky růst, a tou oblastí je rozvoj osobnosti. Užívání internetu významný a zcela zásadní dopad na rozvoj osobnosti a identitu jednotlivců. Zde jsou některé klíčové body, které ovlivňují naši osobnost:

  1. Sebepojetí a identita: Internet a sociální média mění způsob, jakým lidé vnímají sebe sama a svou identitu. Uživatelé mohou prezentovat různé aspekty své osobnosti a experimentovat s různými identitami1.
  2. Interakce a sociální vztahy: Internet umožňuje lidem navazovat nové sociální vztahy a udržovat stávající, což může ovlivnit jejich sociální dovednosti a mezilidské vztahy1.
  3. Osobní rozvoj: Internet nabízí přístup k obrovskému množství informací a zdrojů, které mohou podporovat osobní rozvoj a celoživotní učení2.
  4. Změny v chování: Některé studie naznačují, že internet může ovlivnit chování lidí, například tím, že introverti se mohou online chovat extrovertněji3.
  5. Online identita a realita: Internet může vést k rozdílům mezi online a offline identitou, což může mít dopad na sebeúctu a sebepojetí1.

Je důležité si uvědomit, že internet může mít jak pozitivní, tak negativní vliv na osobnost, a je třeba přistupovat k jeho používání s rozvahou a uvědoměním si potenciálních rizik. Vzdělávání o bezpečném a zodpovědném používání internetu je klíčové pro využití jeho pozitivních aspektů a minimalizaci negativních dopadů.

Úvaha na závěr.............

Internet bude, jako každý technický nástroj, dobrý sluha, ale zlý pán. Kdo jej bude používat pro pozitivní rozvoj osobnosti, získá komparativní výhodu od těch, kteří jej nevyužívají vůbec, nebo kteří si v prostředí internetu jen hrají, aniž by hra přinesla pozitivní aspekty do pro rozvoj osobnosti. Co však sebou již dnes využívání internetu přináší je upozadění všech médií, která poskytují zpravodajství v určených časech, kdy internet aktualizuje zprávy ze všech lidských, přírodních i technických oblastí a bez ohledu na zeměpisné umístění zcela kontinuálně 24/7, což žádné jiné samostatné médium nemá šanci pokrýt. Zejména mladá generace již zcela vytěsnila televizní a rozhlasové vysílání a informace čerpají z celé škály jiných, rychlejších a nezávislých zdrojů.

Jak vy vnímáte internet v porovnání s ostaními informačními zdroji (tištěná média, TV, rozhlasové stanice..........) v parametrech rychlosti, obsažnosti a pestrosti (pluralitě) názorů?

Poslat info známému

 

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet