22. května 2024

23:55

Internet - bezplatný přístup odstraní bariéry

Bezplatný přístup k internetu
Bezplatný přístup k internetu

22. května 2024, 23:55 | Internet stvořila generace dnešních seniorů a současní studenti a mladí lidé z jejich díla profitují, což je staletími prověřený společensky prospěšný a zcela samozřejmý proces vývoje společnosti. Čím se ale stalo, že současní senioři se postupně vytrácejí z řad uživatelů moderních technologií? Proč se internetu vyhýbají a co je vede k tomu, že si tak zavírají vrátka k plnohodnotnému užívání životních příležitostí, které informační technologie nabízejí, včetně komunikace se svými blízkými? Z našeho zjištění vyplývá smutný závěr, že jeden dominantní důvod ve všech odpovědích převažuje - "je to drahé", "nemám tolik peněz", "raději koupím něco vnoučatům"....

 

Přístup k Internetu zdarma: Rozšíření možností a sociální dopady

Úvod

V dnešní digitální éře je přístup k internetu téměř nezbytností. Mnoho lidí však stále čelí finančním omezením, která jim brání v placeném připojení. Co se stane, když se zaměříme na možnosti bezplatného přístupu k internetu? Jak to ovlivní naši společnost a jednotlivce?

  1. Wi-Fi hotspoty a veřejné místa

Pokud platíte za připojení k internetu doma, existuje šance, že váš poskytovatel provozuje síť Wi-Fi hotspotů, ke kterým se můžete připojit zdarma. Tyto hotspoty mohou poskytovat docela dobré pokrytí, zejména když jste mimo domov. Stačí se připojit k hotspotu a přihlásit se pomocí svého účtu ISP.

  1. Drátová připojení vs. Bezdrátová připojení

Drátová připojení

Bezdrátová připojení

  • Wi-Fi a mobilní sítě: Wi-Fi hotspoty a mobilní sítě umožňují připojení bez kabelů.
  • Omezení rychlosti: Bezdrátová připojení mohou mít nižší rychlosti než drátová.
  • Dostupnost: Wi-Fi je častěji dostupné ve veřejných prostorách, zatímco mobilní sítě jsou všude, ale s omezeným pokrytím.
  1. Sociální dopady
  • Vzdělání: Přístup k internetu zdarma může zlepšit vzdělání a umožnit lidem se učit, pracovat a komunikovat.
  • Inkluze: Bezplatný internet může snížit digitální propast mezi bohatými a chudými.
  • Podnikání: Pro malé podnikatele a start-upy může bezplatný internet znamenat rozvoj a nové příležitosti.
  • Pro seniory: již z důvodů nízkých příjmů, či z lety života získanou spořivostí si senioři odpírají využívání internetu a tím se vylučují z velmi rozsáhlé společenské interakce, kdy se tvoří sociální, ekonomické a kulturní rozdíly mezi těmi, kdo přístup k internetu mají a těmi, kteří ne. Odstranění této bariéry prospěje celé společnosti, když bezplatným přístupem k internetu bude možné zapojit část seniorů vyloučenou z informační společnosti zpět do společného života ostatních věkových skupin, kdy právě studenti a mladí lidé mohou významnou měrou přispět k potřebnému vzdělávání seniorů v dovednostech s ovládnutím moderních informačních technologií.

Závěr

Bezplatný přístup k internetu potenciál změnit životy lidí. Je důležité, abychom hledali způsoby, jak tento přístup rozšířit a zajistit, aby byl internet dostupný zdarma pro všechny.

 

 

 

Bezplatný přístup k internetu
Bezplatný přístup k internetu

Poslat info známému

 

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet