20. května 2024

15:08

Green Deal - požehnání nebo hrozba?

Mgr. Zbyněk Hromek - Předseda strany Nový směr
Mgr. Zbyněk Hromek - Předseda strany Nový směr

20. května 2024, 15:08 | Co skutečně víme o závazcích, které Green Deal přináší a co také odnáší z našich životů?

Co je dle autorů GreeDeal?

Hlavním cílem Evropského zeleného plánu (Green Deal) je transformovat Evropskou unii na první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. Tento ambiciózní plán zahrnuje širokou škálu iniciativ, které mají za cíl snížit emise skleníkových plynů, podpořit čistou energii, zlepšit energetickou účinnost a posílit ochranu životního prostředí a biodiverzity.

Green Deal se zaměřuje na:

Tento plán je také považován za záchrannou síť z pandemie COVID-19, kde třetina investic z plánu obnovy NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU bude financovat Evropský zelený plán2. Green Deal tedy představuje komplexní strategii pro dosažení klimatické neutrality, která zahrnuje inovace, nové obchodní modely a trhy, nová pracovní místa a technologický rozvoj

A co GreedDeal skutečně znamená pro každodenní život lidí v EU?

Green Deal Evropské unie za cíl přeměnit EU na první klimaticky neutrální kontinent do roku 2050 a zahrnuje cíle jako snížení emisí uhlíku a podporu lesnictví, zemědělství, zelené dopravy, recyklace a obnovitelné energie. Nicméně, existují obavy, že některé aspekty Green Dealu mohou mít negativní dopady na životy lidí v EU.

Jedním z hlavních problémů je, že EU je silně závislá na dovozu zemědělských produktů, což může vést k outsourcingu environmentálního poškození do jiných zemí. Například, dovoz milionů tun plodin a masa každý rok podkopává standardy zemědělství v EU a ničí tropické lesy. To může mít za následek ztrátu biodiverzity a zvýšení emisí uhlíku, což je přesně to, čemu se Green Deal snaží zabránit.

Další ekonomické dopady zahrnují potenciální krátkodobé negativní vlivy na hospodářský výstup (HDP), veřejný dluh, konkurenceschopnost, pracovní trhy, ceny energií, inflaci a distribuční efekty. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku může vyžadovat významné investice a změny v průmyslu, což může mít dopad na zaměstnanost a ceny pro spotřebitele.

Je důležité, aby byly tyto potenciální negativní dopady řádně zváženy a aby byla přijata opatření pro spravedlivý přechod, který bude zohledňovat potřeby všech občanů EU, protože:

Green Dealu EU fakticky škodí občanům naší krásné země, naše vláda by od tohoto pro nás, nevýhodného právního vztahu, měla odstoupit. Green Deal EU přináší skrytou inflaci, tedy vyšší ceny a hrozbu nedostatku energií. Proč nás chce EU připravit o energetickou samostatnost, kdo chce vydělávat na našich rodinách, občanech? Budou krachovat další společnosti, bude se zvyšovat nezaměstnanost? Na tuto otázku je odpověď dvakrát ANO. Musíme se tomuto zlu v Evropském parlamentu postavit. Víme o tom, na to máme NoS, volte tedy NoS, neboli Nový směr.

Hlavní námitka však spočívá v tom, že se jedná o nás bez nás!

Nebo se vás, občanů někdo ptal, zda souhlasíte se závazky pro ČR její občany vyplývající z Green Dealu?

 

Poslat info známému

 

Chcete se přidat?

Připojit se

Účet pro příjem darů a příspěvků ze státního rozpočtu

Transparentní účet

Transparentní bankovní účet pro volby do Evropského parlamentu 2024

Transparentní účet